Wat is burn-out?

Burn-out is een psychische toestand die gekenmerkt wordt door intense lichamelijke en geestelijke vermoeidheid.

Mensen met burn-out voelen zich opgebrand, uitgeput en kunnen geen energie meer opbrengen voor dagelijkse activiteiten. Ze voelen de kracht niet om iets te doen. Ook hebben ze moeite met concentreren, onthouden, helder denken en beslissingen nemen. Dit leidt ertoe dat ze op het werk en in andere situaties minder goed functioneren.

 

Burn-out of overspannen

Overspannenheid en burn-out zijn allebei het gevolg van een teveel aan stress. Ze hebben een aantal symptomen met elkaar gemeen, zoals vermoeidheid, slecht slapen, piekeren en psychosomatische klachten (lichamelijke klachten door psychische spanningen).

Het verschil is dat overspannenheid het gevolg is van een relatief korte periode van stress (een aantal weken of maanden) en dat burn-out volgt na jarenlange overbelasting. Bij burn-out zijn de klachten dan ook ernstiger, met name de vermoeidheids- en concentratieproblemen. Een ander verschil is daarom ook dat men van overspannenheid relatief snel kan herstellen, als er op een goede manier wordt ingegrepen. Bij burn-out duurt dit proces veel langer.

 

Overbelasting een combinatie van werk, privé en persoon

Burn-out wordt vaak gezien als een werkgerelateerde stoornis. In de praktijk blijkt echter dat het juist de combinatie van werk, privé en persoonlijke eigenschappen is die voor extra belasting zorgt.

 

Risicofactoren overbelasting

Werk gerelateerde risico’s:

 • hoge werkdruk
 • mate van invloed op het werk
 • conflicten
 • fusies of reorganisaties

 

Privé gerelateerde risico’s:

 • zorg- en huishoudelijke taken
 • problemen in de relatie of met de kinderen
 • ziekte of overlijden in naaste omgeving
 • verbouwing
 • financiële problemen

 

Persoonsgebonden gerelateerde risico’s:

 • perfectionisme
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • hulpvaardigheid
 • grote betrokkenheid bij werk of gezin (loyaliteit)
 • plichtsgetrouw